Software voor F&B-Verkoopanalyse

Maak machtige menu's met mega marges

Je hebt alle data om winstgevende menu's met uitsluitend bestsellers samen te stellen. Je CoGS en sales worden gecombineerd in één enkele matrix om je menu's te fine-tunen.

De data liegt niet.

Geef je menu-engineers real-time inzicht in de verkoop en de kosten. Zo wordt hun creativiteit ondersteund door objectieve gegevens.

De cijfers visualiseren

Gegevensgestuurde menu-ontwikkeling. Alles wat je moet weten zit in één enkele grafiek. Ontdek in een handomdraai gerechten die zowel populair als winstgevend zijn.

Zoom in, zoom uit

Vergeet de details niet. Analyseer de cijfers van hele categorieën of specifieke menu's en gerechten. En laat Apicbase orde brengen in de chaos.

Betere besluitvorming

Real-time verkoop- en kostengegevens helpen je bij het nemen van beslissingen. Spoor slecht presterende producten op en optimaliseer je menu's.

Schrappen, promoten, corrigeren of koesteren

Slecht presterende menu-items kunnen geen kant meer op.

Verkoopanalyse

Krijg inzicht in verkoopcijfers, inkomsten, primaire kosten, winst & marges.

Focus

Bekijk de details van elk menu-item. Weet wanneer je een gerecht moet herzien, promoten of schrappen.

Verkoopmix

Vind je hardlopers en menutoppers in een handomdraai. Krijg een volledig inzicht in je menu in één enkele matrix.

Exporteer rapporten

Leg je verkoopanalyse vast zoals je wilt. Je kunt zelfs die grote winsten felgeel markeren op een afgedrukt exemplaar.

Automatiseer het cijferwerk

En richt je op goed samengestelde menu's die de verkoop op elke locatie stimuleren.

Verbind sales met CoGS

Integreer je back of house met de beste POS-software en aggregator-apps en krijg diepgravend inzicht in de recepten waarop je onderneming gebouwd is.

Detailed

Apicbase helpt ons keuzes te maken. Welke menu’s moeten we schrappen, welke procedures moeten scherper en hoe kunnen we beter omgaan met de foodcost. 

Rens Bekkers

CEO
Bright Kitchen