Inhoudsopgave

7 Horecatrends Voor 2024 – Een Toelichting Bij De Verschuivingen In De Bedrijfsstrategiën En – Modellen

De horeca evolueert steeds meer van een statische en voorspelbare sector naar een meer flexibele en innovatieve sector. Ontdek hieronder welke trends de horeca in 2024 te wachten staan.

Wat Is Er Aan De Hand?

In de horeca zijn de verwachtingen van de klant, de bedrijfsmodellen en de bedrijfsstrategieën decennialang niet veel veranderd. Alles was min of meer voorspelbaar.

Vandaag de dag bevindt de horeca zich echter in een overgangsfase. Door de inflatie, het personeelstekort en het veranderende consumentengedrag zijn de uitdagingen uit het verleden, zoals kleine winstmarges en een hoog personeelsverloop, alleen maar groter geworden.

Die nieuwe realiteit dwingt restauranthouders om hun bedrijfsmodellen te hervormen.

Dat is een interessante ontwikkeling.

Als je de verschillende trends op een rijtje zet, dan zie je dat er één overkoepelende trend is, namelijk dat de horeca evolueert van:

 • stugge, traditionele modellen naar
 • een dynamische, responsieve en op technologie gerichte aanpak.

Innovatie staat centraal in deze trend, waardoor er steeds sneller veranderingen plaatsvinden.

Restaurants die een afwachtende strategie volgen, zullen daarom binnenkort misschien deze veranderingen moeten accepteren en hun achterstand inhalen.

Duik samen met ons mee in de horecatrends voor 2024.

7 horeca trends 2024
7 horecatrends die je in 2024 in het oog moet houden.

Horecatrends: Index

Laten we eerst een kijkje nemen naar de meest opvallende trends die de Europese horeca in 2024 zullen tekenen, gaande van Opex-strategieën tot nieuwe bedrijfsmodellen.

 1. Het rendement is belangrijker dan de groei
 2. Operational excellence als belangrijkste strategie
 3. De golf van digitalisering
 4. Personeelstekort aanpakken door talent te behouden
 5. Inspelen op veranderend consumentengedrag
 6. Innoveren in voedings- en bedrijfsmodellen
 7. Inspelen op de veranderende eetpatronen
 8. Conclusie
2024 horeca rapport

2024 Horeca Rapport

Lees hoe succesvolle restauranthouders de uitdagingen in de horeca te lijf gaan.

👉 Geen gedoe met formulieren. Onmiddellijke toegang.

1. Het rendement is belangrijker dan de groei

#1 - Horecatrends - Het rendement is belangrijker dan de groei
Restauranthouders zijn zich ervan bewust dat een te snelle groei de beschikbare middelen kan uitputten.

Ondernemen met beperkte marges in een onstabiele economie kan gevaarlijk zijn.

Om die reden proberen restaurants in 2024 hun bedrijfsmodellen te herzien. Groei is niet langer vanzelfsprekend, maar eerder een strategische keuze. Restaurantmanagers streven daarom naar een efficiëntere bedrijfsvoering die gericht is op kostenefficiëntie.

Groei is nog steeds van essentieel belang, maar het rendement neemt een steeds prominentere plaats in.

 • Vroeger: Het model was voorheen vooral op expansie gericht, met de nadruk op het openen van nieuwe vestigingen en het versterken van de positie op de markt.
 • Nu: Meer nadruk op winstgevendheid en financiële duurzaamheid dan op expansie.

Wat is de reden voor deze verandering?

Deze andere manier van denken is het gevolg van de combinatie van economische ups en downs en het besef dat snelle groei de middelen te veel uitput.

In het verleden streefden horecabedrijven vaak naar groei, ook als dat ten koste ging van de winstmarges, maar in dit nieuwe economische landschap is er behoefte aan een meer evenwichtige benadering. De horecabedrijven en hun investeerders weten inmiddels dat blijvend succes niet zozeer afhangt van een grote aanwezigheid, maar veeleer van een gezonde financiële basis.

Impact van de trend

 • Op het vlak van bedrijfsmodellen. Horecabedrijven breiden alleen uit als dat financieel haalbaar is en leggen de prioriteit bij een efficiënte bedrijfsvoering.
 • Op het vlak van bedrijfsvoering. Aan de ene kant leidt een strengere controle op de kosten en een strategische prijsbepaling tot meer financiële gezondheid. Bovendien zorgt de harmonisatie van menu’s, de optimalisatie van de bedrijfsvoering en de afname van voedselverspilling voor meer efficiëntie en een betere klantervaring.

  Aan de andere kant zijn er ook kosten verbonden aan innovatie in menu’s en service. Het is van essentieel belang dat deze kosten goed beheerd worden. Zo zorg je ervoor dat de investeringen daadwerkelijk leiden tot een hoger rendement, zonder dat dit ten koste gaat van de financiële gezondheid.

2. Operational excellence als belangrijkste strategie

#2 - Horecatrends - Operational excellence
Restaurants creëren zoveel mogelijk waarde door operational excellence, waarbij alle middelen optimaal worden ingezet.

Het doel is dat ze flexibeler worden en zich beter kunnen aanpassen.

Tegenwoordig staat efficiëntie centraal in de moderne bedrijfsvoering van restaurants. Het is niet langer een kwestie van goed functioneren, maar vormt de hoeksteen van langdurig succes in de sector.

 • Vroeger lag de nadruk vooral op de verhoging van de omzet en bedrijfsexpansie.
 • Nu ligt de nadruk eerder op het beheer van de omzet. Het draait allemaal om rendabele groei. Restaurants doen dit vooral door hun processen te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen en het gebruik van de middelen te maximaliseren.

Wat is de reden voor deze verandering?

Deze verandering is het gevolg van de hogere voedsel- en arbeidskosten en de felle concurrentie.

Imperfecties die voorheen over het hoofd werden gezien, zoals samenwerkingen met leveranciers, het optimaal gebruik van ingrediënten en schommelingen in de food cost, worden nu gezien als ernstige risico’s die het voortbestaan van een restaurant in gevaar kunnen brengen.

Door zich op operational excellence te richten, zorgen restaurants ervoor dat ze alle middelen maximaal benutten en het hoogste rendement halen.

Impact van de trend

 • Op het vlak van bedrijfsmodellen. Een bedrijfsmodel dat uitgaat van op operational excellence levert doorgaans een hoger rendement op. Deze aanpak leidt tot een meer flexibele manier van werken die kan inspelen op veranderingen in de markt. Het uiteindelijke doel is om competitieve prijzen te bieden en tegelijk de kwaliteit te waarborgen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om klanten te winnen en te behouden.
 • Op het vlak van bedrijfsvoering: Operational excellence (OpEx) heeft alles te maken met het optimaliseren van workflows en processen, het investeren in personeelstraining voor een hogere productiviteit en het gebruik van de nieuwste systemen voor beter voorraadbeheer en planning.

Deze overgang brengt echter een aantal uitdagingen met zich mee. Door nieuwe processen en systemen te introduceren, kan de dagelijkse gang van zaken tijdelijk ontregeld raken.

Bovendien moet je eerst eventuele tegenwerking van het personeel overwinnen, aangezien medewerkers mogelijk nieuwe technieken moeten leren of aan andere methoden moeten wennen.

3. Surfen op de golf van digitalisering

#3 - Horecatrends - Digitalisering
Om alle medewerkers enthousiast te maken, moeten restaurants niet alleen met sterke argumenten voor de dag komen, maar ook de omschakeling in goede banen weten te leiden.

De digitaliseringstrend raast steeds sneller voort. Sinds de pandemie zijn de IT-budgetten verdubbeld.

Daar zijn talloze redenen voor. Dankzij digitale technologie ontstaan er nieuwe kansen voor klantenbinding en nieuwe servicekanalen, zoals online bestel- en bezorgapps, social mediamarketing en getrouwheidsprogramma’s.

Kortom, digitalisering diversifieert het traditionele bedrijfsmodel van restaurants.

Daarnaast zorgt het voor meer efficiëntie op het gebied van menu-engineering, voorraadbeheer en leveranciersbeheer. Gezien de hoge bedrijfslasten en de toenemende behoefte aan flexibiliteit in de horeca zijn dit cruciale verbeteringen.

Digitalisering is natuurlijk niet nieuw. Het is echter niet langer een bijkomstig project. Een robuuste digitale infrastructuur is tegenwoordig van fundamenteel belang voor de goede werking van moderne restaurants. Het beïnvloedt alle aspecten van de bedrijfsvoering, van de interacties met klanten tot de activiteiten in de keuken.

 • Vroeger: Handmatige processen met beperkt gebruik van technologische hulpmiddelen bij de bedrijfsvoering en interactie met klanten.
 • Nu: Uitgebreide integratie van digitale toepassingen bij alle aspecten van de bedrijfsvoering, van het aanmaken van inkooporders tot klantenbeheer.

Wat is de reden voor deze verandering?

De drang naar meer technologie in restaurants is het gevolg van twee belangrijke behoeften: gelijke tred houden met de op technologie beluste klanten en de optimalisatie van omslachtige en handmatige processen in de keukens en de bediening. Digitale tools zorgen voor beide en maken het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van de middelen die het restaurant ter beschikking heeft.

Bovendien bundelt de analysesoftware alle gegevens in overzichtelijke dashboards, zodat de teams de nodige inzichten krijgen om de behoeften van de klant en de toeleveringsketen op elkaar af te stemmen.

Impact van de trend

 • Op het vlak van bedrijfsmodellen: digitalisering zorgt voor nieuwe inkomstenstromen, versterkt de relaties met klanten en biedt nieuwe mogelijkheden voor gegevensanalyse.
 • Op het vlak van bedrijfsvoering: De toepassing van specifieke software leidt tot een efficiëntere, gegevensgestuurde bedrijfsvoering. Hierdoor wordt de klant beter bediend en verlopen de processen in de back-end soepeler, zodat de gerechten vlot van de keuken naar de tafel kunnen worden geleid.

De digitalisering kent echter ook een aantal uitdagingen.

Medewerkers die gewend zijn aan traditionele werkmethoden kunnen zich in eerste instantie verzetten tegen de toepassing van nieuwe digitale instrumenten en processen. Deze tegenstand benadrukt het belang van doordacht veranderingsbeheer en training.

Het succes van de overgang naar het digitale tijdperk staat of valt met de manier waarop de leiding van de restaurants deze veranderingen doorvoert.

4. Personeelstekorten aanpakken = talent behouden

#4 - Horecatrends - Personeelstekorten = Talent behouden
Personeelsbehoud leidt tot een stabieler en meer betrouwbaar bedrijfsimago.

Het hoge personeelsverloop werd in de horeca lange tijd beschouwd als vanzelfsprekend.

Dat was terecht, want voor de meeste taken hoefde je amper ervaring te hebben en er waren voldoende arbeidskrachten voorhanden. Dat is nu volledig andersom. Voor een baan in de horeca heb je nu veel meer specifieke kennis nodig, en de werknemers hebben nu ook mogelijkheden om buiten de horeca aan de slag te gaan.

Daardoor werd het veel moeilijker om getalenteerde werknemers te vinden en te behouden.

 • Vroeger was een hoog personeelsverloop normaal in de sector.
 • Nu: Focus op het behouden van talent door betere arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden te bieden.

Wat is de reden voor deze verandering?

De personeelstekorten dwingen de restaurants om zich niet meer hoofdzakelijk te richten op het werven van personeel, maar op het behoud van personeel. Maar dat is niet alles.

De concurrentie in de horeca is moordend. Er komen steeds nieuwe spelers op de markt met grote budgetten, zoals retailmerken. Restaurantmanagers zien in dat betrouwbaar en ervaren personeel een krachtig wapen is om een goed plekje op de markt te veroveren. Dit stimuleert restaurantmanagers om er alles aan te doen om getalenteerde werknemers in dienst te houden.

Impact van de trend

 • Op het vlak van bedrijfsmodellen: Een model dat de nadruk legt op personeelsbehoud leidt doorgaans tot een stabieler en meer betrouwbaar bedrijfsimago. Het draagt ook bij aan de opbouw van een trouwe klantenbasis, want een consistent goede service zorgt ervoor dat klanten steeds weer terugkomen.
 • Op het vlak van bedrijfsvoering: Minder aanwervings- en opleidingskosten. Het moreel en de productiviteit van de werknemers nemen toe. De klantervaring is consistenter.

  De keerzijde is dat hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden de bedrijfskosten opdrijven. Bovendien vergen opleidingsprogramma’s veel tijd en middelen. Restaurants moeten zich hier dan ook goed op voorbereiden.

5. Inspelen op veranderend consumentengedrag

#5 - Horecatrends - Voorkeuren van de consument
Naarmate restaurants zich steeds meer aanpassen om aan deze eisen te voldoen, komen ze dichter in de buurt van het retailmodel.

Avondjes uit met vrienden en familie blijven populair, maar er is een stijgende vraag naar snelle, gezonde en betaalbare opties die aansluiten bij de moderne levensstijl.

Deze trend verkleint de kloof tussen restaurants en retail. Retail is van oudsher de kampioen van het gebruiksgemak, terwijl restaurants oppermachtig zijn in het aanbieden van unieke ervaringen.

Naarmate restaurants zich steeds meer aanpassen om aan deze eisen te voldoen, komen ze dichter in de buurt van het retailmodel (afgebakend assortiment, prijsgevoeligheid, kant-en-klaar). Tegelijkertijd probeert retail ook klanten te winnen die op zoek zijn naar snelle, gezonde en betaalbare maaltijden. Zo is het aanbod in tankstations de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd.

Hierdoor neemt de concurrentie tussen beide sectoren alleen maar toe, omdat ze allebei proberen een deel van de voedingsuitgaven naar zich toe te trekken.

 • Vroeger was er een vast menu-aanbod en een standaard servicemodel.
 • Nu moet men zich steeds opnieuw aanpassen aan de veranderende voorkeuren van de consument met gevarieerde, vaak gepersonaliseerde menu’s en flexibele servicemodellen:

Door deze trend ondergaat de horeca een fundamentele transformatie, waarbij gevestigde strategieën en tot nu toe betrouwbare bedrijfsmodellen flink op de proef worden gesteld.

Wat is de reden voor deze verandering?

Om te beginnen sluit de tendens naar gemak, kwaliteit en betaalbaarheid perfect aan bij de huidige levensstijl. We rennen allemaal continu van hot naar her. Daarom mag een hapje eten niet nog een extra karwei worden – het moet makkelijk, lekker en betaalbaar zijn.

Ten tweede heeft de technologie de wereld ingrijpend veranderd, waardoor het nu ontzettend gemakkelijk is om online eten te bestellen of te laten bezorgen. Mensen verwachten steeds meer hetzelfde comfort bij al hun voedingsaankopen. Het moet allemaal soepel kunnen verlopen.

Ten derde probeert iedereen nu gezonder te eten, waardoor de vraag naar kwaliteitsvoeding toeneemt. Maar omdat veel mensen tegelijkertijd op hun uitgaven letten, is het belangrijk dat deze voeding ook betaalbaar is.

Impact van de trend

 • Op het vlak van bedrijfsmodellen: Vanwege de steeds wisselende voorkeuren van de consument moeten bedrijven flexibeler worden en beter inspelen op de trends in de markt. Wellicht leidt dit tot een meer uitgesplitste aanpak, waarbij verschillende aanbiedingen gericht zijn op verschillende groepen consumenten.
 • Op het vlak van bedrijfsvoering: Flexibiliteit is essentieel. De bedrijfsvoering moet flexibel genoeg zijn om verschillende menu’s aan te passen, in te spelen op uiteenlopende diëten, de servicemodellen bij te stellen en marketingstrategieën uit te rollen die inspelen op de veranderende behoeften van de consument.

Die flexibiliteit zal wellicht de activiteiten in de keuken ontregelen, wat mogelijk tot tegenstand bij het personeel kan leiden. Daarom moet er extra aandacht worden besteed aan goed voorraadbeheer en personeelstraining.

6. Innoveren in product- en bedrijfsmodellen

#6 - Horecatrends - Innovatie
Dit omvat ook innovatie in de samenstelling van menu’s en unieke eetervaringen.

Restaurants verlaten steeds vaker hun vertrouwde koers en experimenteren met nieuwe concepten, inkomstenstromen en bedrijfsmodellen.

Ze innoveren omdat de oude manier van werken niet meer voldoet aan de vraag van klanten en de technologische vooruitgang. Ook biedt deze werkwijze niet langer een gepast antwoord op de ontwikkelingen bij hun concurrenten.

 • Vroeger vertrouwden restauranthouders op traditionele menu’s en eetervaringen.
 • Nu omarmen ze de innovaties in de samenstelling van menu’s en verkennen ze nieuwe bedrijfsmodellen zoals dark kitchens en, steeds vaker, centrale productiekeukens.

Wat is de reden voor deze verandering?

De drijvende kracht achter de innovatietrend is de behoefte aan diversificatie. Restaurants moeten zich steeds meer kunnen profileren in een overvolle markt. Bovendien moedigt het veranderende gedrag van de consument – snel, gezond en betaalbaar – de restaurants aan om voorbij de traditionele werkmethoden te denken.

Kortom, horecabedrijven moeten competitief kunnen blijven in een markt die continu in beweging is.

Impact van de trend

 • Op het vlak van bedrijfsmodellen: Restaurantbedrijven ontwikkelen steeds meer nichemarkten en unieke eetconcepten. Dit leidt tot diversificatie en creëert nieuwe inkomstenstromen. Een traditioneel restaurant kan bijvoorbeeld naast zijn reguliere aanbod ook een dark kitchen uitbaten om de markt voor maaltijdbezorging te betreden.
 • Op het vlak van bedrijfsvoering: Het is een kwestie van wendbaar zijn. Innovatie betekent dat je flexibel moet zijn in je keuken, dat je je snel moet kunnen aanpassen aan nieuwe trends en dat je bereid moet zijn om te experimenteren met nieuwe eetconcepten en servicemodellen. Als restaurants zich niet goed voorbereiden, kan de innovatie de beschikbare middelen flink onder druk zetten. Er is bovendien altijd het risico dat (ongeteste) concepten niet aanslaan bij klanten.

7. Inspelen op de veranderende eetpatronen

#7 - Horecatrends - Veranderende eetpatronen
De piekuren waren vroeger zeer voorspelbaar. Dat is niet langer het geval.

Vroeger was het eenvoudig. Vrijdag, zaterdag en zondag waren de drukste dagen. Maandag en dinsdag waren rustig. En vanaf woensdag begon het weer drukker te worden. Hetzelfde gold voor de piekmomenten tijdens de dag: de lunch en het avondeten waren voorspelbaar. Die tijden zijn voorbij.

De nieuwe levensstijl en de voorkeuren van de consument hebben ook een effect op de traditionele eetpatronen.

 • Vroeger waren de piekuren voorspelbaar.
 • Nu: De hele dag actie.

Wat is de reden voor deze verandering?

De verhouding tussen het beroeps- en privéleven verandert: werken op afstand en flexibele roosters worden steeds populairder. Deze veranderingen hebben niet alleen invloed op het tijdstip waarop de consument eet, maar ook op hun eetgewoonten.

Impact van de trend

Op het vlak van bedrijfsmodellen: Meer flexibele openingstijden en aanbiedingen om tegemoet te komen aan de nieuwe eetpatronen. Dit betekent mogelijk dat je diensten moet aanbieden waar voorheen geen aandacht aan werd besteed, zoals:

 • Uitgebreide ontbijtmenu’s voor een vroege lunch;
 • Betere afhaalopties voor eten op ongebruikelijke uren,
 • Kleinere porties voor een snelle lunch of een betaalbare snack.

Op het vlak van bedrijfsvoering: Om tegemoet te komen aan de veranderende patronen heb je flexibel personeel en intelligenter voorraadbeheer nodig. Het is een kwestie van wendbaarheid en aanpassingsvermogen.

Deze verandering kan de activiteiten in de keuken complexer maken en mogelijk op tegenstand bij het personeel leiden, aangezien ze zich moeten aanpassen aan nieuwe methoden die afwijken van hun gebruikelijke routines.

Horecatrends 2024: Conclusie

Door op deze trends in te spelen kunnen bedrijven competitief blijven en een duurzame positie op de markt innemen.

De horecatrends voor 2024 tonen aan dat de sector een grondige metamorfose ondergaat.

Bij nadere beschouwing blijkt dat deze veranderingen uit meer dan alleen maar reactieve maatregelen bestaan. Restauranthouders bouwen actief aan een duurzame toekomst. Ze passen innovatieve strategieën en bedrijfsmodellen toe die afwijken van de traditionele aanpak.

De trends brengen een cruciaal gegeven aan het licht: de toekomst van de horeca ligt in wendbaarheid, technologische innovatie en een diepgaande kennis van de veranderende behoeften van de consument.

Restauranthouders moeten daarom vooral verandering omarmen, innovatie stimuleren en prioriteit geven aan het welzijn van zowel het personeel als de klanten. Door in te spelen op deze trends kunnen bedrijven competitief blijven en een duurzame positie op de markt innemen.

restaurant software apicbase

Voorspelbare winsten.

Vergelijkbare artikelen

Neem controle over ops,
verlaag kosten en houd kwaliteit hoog