93 Horecastatistieken Die Elke Restauranthouder In 2024 Moet Kennen

93+ Restaurant Industry Stats 2024 apicbase

2023 was een moeilijk jaar voor horecaondernemers. Ze moesten namelijk opboksen tegen stijgende voedselprijzen en een tekort aan arbeidskrachten.

Daarom willen we je een duidelijk beeld geven op de positieve en negatieve vooruitzichten voor 2024. Hiervoor hebben we tientallen recente rapporten uit de sector bestudeerd en een lijst samengesteld met 93 statistieken over de horeca.

Op het eerste gezicht lijken sommige van deze statistieken elkaar tegen te spreken. Vaak ligt dit aan het feit dat de ondervraagden verschillen in leeftijd en locatie. Denk eraan dat statistieken onze bestaande opvattingen zowel kunnen bevestigen als uitdagen. We vragen je dan ook om deze cijfers niet zomaar letterlijk te nemen, maar om er dieper op in te gaan en een duidelijker beeld te krijgen.

De lijst is onderverdeeld in 14 rubrieken, waarvan de eerste een bonus is:

Deze statistieken over de horeca geven je een idee van de trends in de sector en zullen je helpen om in 2024 beter gefundeerde beslissingen te nemen.

Laten we beginnen.

Horecastatistieken voor 2024 – Onze top 10

Top 10 restaurantstatistieken voor 2024
10 horecastatistieken die je in 2024 in gedachten moet houden.
 1. In een enquête uit 2023 gaf 29% van de uitbaters aan dat ze zeer waarschijnlijk nieuwe vestigingen zullen openen in 2024. In het jaar daarvoor was dat nog 17%.
 2. De food cost is gestegen in 2023: volgens een enquête meldde 60% van de ondernemers dat alle of de meeste leveranciers hun prijzen hebben verhoogd, in 2022 was dat 50%.
 3. De meeste uitbaters verhoogden eveneens hun menuprijzen in 2023, maar er zijn er minder die dat verwachten te doen in 2024.
 4. Hoewel de omzet steeg (dankzij de hogere prijzen), daalde de winst door de hoge food cost en enorme schulden.
 5. De omzet van restaurants in de VS groeide van 842,3 miljoen dollar in 2021, naar 974,9 miljoen dollar in 2022, tot 1.087 miljoen dollar in 2023.
 6. Naar schatting werd er in de Amerikaanse horecasector 13 miljoen ton voedsel verspild in 2022, tegenover 9,15 miljoen ton in 2020 en 12 miljoen ton in 2021.
 7. 54% van de restaurants is van plan om in 2024 meer geld uit te geven aan technologie.
 8. 71% van de klanten bestelt het eten liever rechtstreeks bij het restaurant dan via externe apps.
 9. 85% van de uitbaters gebruikt de gegevens uit de kassasystemen om via sms of e-mail in contact te komen met klanten, terwijl 60% ze gebruikt voor hun getrouwheidsprogramma’s.
 10. Het tekort aan arbeidskrachten is nog steeds een ernstig probleem, maar er is verbetering: in 2023 gaf 82% van de Amerikaanse restauranthouders aan dat ze een tekort aan personeel hadden, vergeleken met 97% in 2022.
2024 horeca rapport

2024 horeca rapport

Lees hoe succesvolle restauranthouders de uitdagingen in de horeca te lijf gaan.

👆 Geen gedoe met formulieren. Rechtstreekse toegang tot het rapport.

Groeistatistieken in de horeca

Groeistatistieken in de horeca
De horecasector groeit, maar niet in alle segmenten.

Ondanks de economische achteruitgang wordt verwacht dat de horeca de komende jaren zal groeien.

De groei zal echter kleiner zijn dan voorheen en bovendien niet gelijkmatig verdeeld zijn over alle segmenten.

 • De wereldwijde horecamarkt bedroeg in 2023 2.989,5 miljard dollar en zal tegen 2032 naar verwachting met 3,3% groeien tot 4.046,1 miljard dollar. (IMARC Group, 2023)
 • Volgens een meer optimistische prognose zal de markt tegen 2030 een omvang hebben van $5.423,59 miljard. (Fortune Business Insights, 2023)
 • De wereldwijde markt voor de bezorgapps zal tegen 2029 naar verwachting een omvang hebben van 165 miljard dollar. (Business of Apps, 2024)
 • De markt voor dark kitchens werd in 2022 geraamd op 34,2 miljard dollar en zal naar verwachting tegen 2030 oplopen tot 80,9 miljard dollar. (Market Research Future, 2024)
 • In 2023 telde de VS 140.185 full-service restaurants met één vestiging, een lichte daling van 0,3% ten opzichte van 2022. Fastfoodrestaurants zitten daarentegen in de lift, met 0,8% meer vestigingen (200.859 in totaal) in 2023 ten opzichte van 2022. (IBISWorld, 2023)
 • In een enquête uit 2023 gaf 29% van de restauranthouders aan dat ze zeer waarschijnlijk nieuwe locaties zullen openen in 2024. Het jaar daarvoor was dat nog 17%. (Toast, 2023)
 • In 2022 stegen de uitgaven van uit eten gaan in de VS met 15% (van 1,16 biljoen dollar naar 1,34 biljoen dollar), terwijl de uitgaven voor bezorg- en afhaalmaaltijden met 10% toenamen. (USDA, 2023)
 • De wereldwijde markt voor QR-betalingen zal tussen 2023 en 2032 naar verwachting met 16,5% groeien. (The Brainy Insights, 2023)

Kostenstatistieken voor restaurants

Kostenstatistieken voor restaurants
De hoge food cost was in 2023 veruit de grootste uitdaging. De verwachtingen voor 2024 zijn positief.
 • In één enquête gaf 60% van de respondenten aan dat alle of de meeste van hun leveranciers de prijzen in 2023 verhoogd hadden. In 2022 was dit 50%. De gemiddelde stijging van de food cost was in het algemeen 41%. (Touchbistro, 2024)
 • Ook de personeelskosten lagen hoger dan verwacht. Eind 2022 gaf 75% van de respondenten aan dat ze hogere personeelskosten verwachtten in 2023. Een jaar later zei 89% dat ze inderdaad te maken hadden met hogere personeelskosten. (Restaurant365, 2024)
 • Hoewel de meeste uitbaters voorspellen dat de kosten in 2024 zullen blijven stijgen, verwachten ze dat de stijging tussen de 1 en 5% zal liggen. (Restaurant365, 2024)
 • Ten opzichte van de periode vóór de pandemie is de prijs van vee, kippen en onbewerkte voedingsmiddelen met maar liefst 40% gestegen. (McKinsey, 2023)
 • In 2022 stegen de groothandelsprijzen van voedingsmiddelen met 14,7%. Dat is de hoogste stijging sinds 1974. In 2023 daalden ze met 0,3%. (National Restaurant Association, 2024)
 • De daling in 2023 was echter niet voor alle basisproducten gelijk. Zo stegen de prijzen van rundvlees en pasta met respectievelijk 13% en 9%, terwijl de prijzen van varkensvlees en eieren daalden met respectievelijk 8% en 28%. (National Restaurant Association, 2024)

Statistieken over prijzen en menu-engineering

Statistieken over prijzen en menu-engineering
De prijzen kunnen niet altijd maar omhoog. De tweede optie was menu-items schrappen.

De huidige cijfers suggereren dat er in 2023 meer uitbaters hun prijzen hebben verhoogd dan in 2022, al variëren de percentages van rapport tot rapport.

Deze trend zal in 2024 waarschijnlijk afzwakken, deels dankzij een afname van de inflatie, maar ook omdat restauranthouders hun prijzen maar tot een bepaald punt kunnen optrekken.

Sterker nog, er zijn voldoende aanwijzingen dat de consument niet van plan is om niet meer uit eten te gaan, maar dat hij wel steeds vaker op zoek gaat naar goedkopere alternatieven.

 • In de VS verhoogden de meeste uitbaters (67%) hun menuprijzen in 2023. De gemiddelde stijging bedroeg 13%, iets minder dan het jaar ervoor. (Touchbistro, 2024)
 • Volgens een ander rapport ligt het percentage van ondernemers die hun menuprijzen verhoogden zelfs nog hoger: 82%. Slechts 62% verwacht dit echter ook in 2024 te doen. (Restaurant365, 2024)
 • Uit cijfers van de overheid blijkt dat de inflatie op menukaarten afneemt. In 2023 stegen de prijzen van uit eten gaan met 7,1%, terwijl ze in 2022 met 7,7% waren gestegen. Voor 2024 is de voorspelling 4,7%. (USDA, 2023)
 • In het Verenigd Koninkrijk stegen de uitgaven aan eten en drinken met 6,8%. Het waren echter vooral de bars, pubs en afhaalrestaurants die van deze groei profiteerden, wat ten koste ging van de restaurants. Dit suggereert dat de consument op zoek is naar goedkopere eetgelegenheden. (Restaurant UK, 2024)
 • Uit een enquête in 2023 bleek dat 37% van de dine-in klanten en 40% van de afhaalklanten vaker zouden bestellen bij restaurants als ze naast promoties en kortingen ook goedkopere opties zouden aantreffen. Deze trend zal naar verwachting in 2024 blijven toenemen. (Deloitte, The Future of Restaurants, 2023)
 • 53% van de restaurants meldt dat ze vanwege de hogere food cost bepaalde menu-items hebben geschrapt. (National Restaurant Association, 2024)

Inkoop- en voorraadstatistieken

Inkoop- en voorraadstatistieken
Restauranthouders gingen op zoek naar meer betaalbare leveranciers of vervingen bepaalde ingrediënten door goedkopere alternatieven.

Bovendien worstelden veel van hen met een tekort aan ingrediënten en storingen in de toeleveringsketen.

 • Op zoek gaan naar nieuwe, goedkopere leveranciers was de voornaamste tactiek om de kosten te drukken. 41% van de uitbaters paste deze tactiek toe in 2023, tegenover 40% in 2022. (Touchbistro, 2024)
 • 33% van de respondenten in een andere enquête gaf aan dat ze goedkopere ingrediënten moesten gebruiken om de food cost in de hand te houden,een toename ten opzichte van de 30% in 2022. (Toast, 2023)
 • 58% van de uitbaters verklaarde dat de stijgende voorraadkosten hun voornaamste financiële last was in 2023. (Touchbistro, 2024)
 • De kosten zijn niet de enige uitdaging bij het voorraadbeheer: Voor 24% van de ondernemers waren de tekorten en storingen in de toeleveringsketen de grootste uitdagingen in 2023. Dat is 4% meer dan het jaar ervoor. (Touchbistro, 2024)
 • Een andere factor, wellicht minder verontrustend, maar wel continu aanwezig ongeacht de macro-economische ontwikkelingen, is diefstal door werknemers, wat jaarlijks 4% van het omzetverlies in de horeca vertegenwoordigt. (Gitnux, 2024)
 • Respectievelijk 35% en 34% van de babyboomers en Gen X-ers hecht belang aan lokaal geproduceerd voedsel. Millennials en Gen Zers volgen op de voet met vergelijkbare percentages. (Plein, 2024)
 • Om in te spelen op deze groeiende vraag is 39% van de uitbaters van plan om in 2024 de inkoop en activiteiten duurzamer te maken. (Square, 2024)

Verkoopstatistieken en omzetverwachtingen voor restaurants

Verkoopstatistieken en omzetverwachtingen voor restaurants
Mede dankzij de stijging van de menuprijzen nam de omzet van restaurants in 2023 toe.

In het getouwtrek tussen hogere inkomsten en hogere kosten bleek de laatste echter sterker door te wegen, waardoor de winst over het algemeen daalde.

 • De omzet van restaurants in de VS steeg van 842,3 miljoen dollar in 2021, naar 974,9 miljoen dollar in 2022, tot 1.087 miljoen dollar in 2023. (National Restaurant Association, 2024)
 • Het rendement verhogen is voor 1 op de 3 restaurants dan ook het hoofddoel voor 2024. (Toast, 2023)
 • Ook de verkoop in de Britse horeca zou in 2023 met 5,2% moeten groeien. Er is echter nog steeds een kloof van 2,6% in vergelijking met het niveau van voor de pandemie. (Lumina Intelligence UK Restaurant Market Report, 2023)
 • Terwijl uitbaters hogere prijzen aanrekenen, heeft de stijging van de food cost de bovenhand: in 2023 daalden de winstmarges dan ook van 10,6% naar 9,3%. (Touchbistro, 2024)
 • Volgens hetzelfde rapport vormen schulden een andere factor die de winst ondermijnt. Deze lijkt vooral full-service restaurants te treffen (68%). (Touchbistro, 2024)
 • In een enquête uit 2023 meldde 69% van de respondenten dat het percentage van bezorg- en afhaalmaaltijden op hetzelfde niveau of zelfs hoger lag dan in 2019. (Deloitte, 2023)
 • In het Verenigd Koninkrijk was de inflatie in 2023 ongeveer 7,4%, terwijl de gemiddelde inkomstengroei voor restaurants 6% was.(Restaurant VK, 2024)
 • 90% van de restaurants, ongeacht regio en type service, is van plan om in 2024 nieuwe inkomstenstromen aan te boren. (Square, 2024)
 • Na de werving en het behoud van personeel is de uitbreiding van de verkoop de tweede meest verwachte uitdaging voor 2024 (23,75% van de respondenten). (Restaurant365, 2024)
 • In 2024 zal de omzet van de horeca in de VS naar verwachting 1,1 biljoen dollar bedragen, wat overeenkomt met of licht hoger is dan de waarden in 2023. (National Restaurant Association, 2024)

Statistieken over leveringen

Statistieken over leveringen
Bezorg- en afhaalmaaltijden blijven een cruciale inkomstenbron voor veel restaurants.

De enorme groei van online maaltijdbezorging was veruit de belangrijkste trend van de afgelopen jaren.

Hoewel de wereldwijde economische achteruitgang de groei aanzienlijk heeft vertraagd, blijven bezorg- en afhaalmaaltijden een cruciale bron van inkomsten voor restaurants.

 • De verkoop van maaltijdbezorging piekte in 2021 met 19 miljard dollar, en daalde daarna in 2022 als gevolg van de wereldwijde economische terugval en de heropening van restaurants na de pandemie. (Statista, 2023)
 • Maaltijdbezorging bij de grootste Britse restaurantketens steeg in november 2023 met 4%, waarbij bezorging in november 61% van de bestellingen uitmaakte – een stijging ten opzichte van 52% slechts 12 maanden eerder. De verkoop van afhaalmaaltijden daalde in dezelfde periode daarentegen met 6%. (Restaurant UK, 2024)
 • Het enthousiasme rond dark kitchens lijkt tot stilstand te zijn gekomen. In 2023 gaf 52% aan dat ze eten bij een dark kitchen zouden bestellen, terwijl 24% hierover geen mening had, wat overeenkwam met de bevindingen in 2021. (Deloitte, 2023)
 • Tussen februari 2020 en december 2023 Tussen februari 2020 en december 2023 daalde het aantal dine-in gasten met 13% (van 39% naar 26%), terwijl het aantal off-premise gasten met hetzelfde percentage steeg (van 61% naar 74%). Drive-thru was goed voor 11% van de stijging, bezorging voor 5%, terwijl takeaway daalde met 3%. (National Restaurant Association, 2024)

Statistieken over voedselverspilling

Statistieken over voedselverspilling
Voedselverspilling is niet alleen een milieukwestie, maar zet ook de winstmarges van restaurants enorm onder druk.

Na een aanzienlijke daling in 2020 nam het percentage voedselverspilling weer toe.

Met andere woorden, hoe meer mensen uit eten gaan, hoe meer voedsel er wordt verspild.

 • Naar schatting verspilde de horeca in de VS in 2022 13 miljoen ton voedsel, tegenover 9,15 miljoen ton in 2020 en 12 miljoen ton in 2021. (ReFed, 2023)
 • Ongeveer 90% van het voedselafval wordt naar een stortplaats gebracht of verbrand. De CO2 die hierbij vrijkomt is gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 14 miljoen auto’s en de verspilling van meer dan 8 miljoen Olympische zwembaden aan water. (ReFed, 2023)
 • Restaurants, supermarkten en horecabedrijven zijn samen verantwoordelijk voor 40% van de voedselverspilling in de VS. (RTS, 2024)
 • Voor Europa wordt in de cijfers van 2023 geschat dat de horeca verantwoordelijk is voor 9% van de voedselverspilling. (Eurostat, 2023)
 • De afgelopen jaren werd er echter meer geïnvesteerd in geavanceerde methoden om klimaatverandering tegen te gaan. Het financieringstekort – het verschil tussen wat er wordt geïnvesteerd en wat er zou moeten worden geïnvesteerd – wordt echter geschat op 2,5 biljoen tot 4,8 biljoen dollar. (TechCrunch, 2022)
 • Binnen dit verschil wordt het deel dat verband houdt met technologie voor voedselverspilling – ondanks een stijging van 30% tussen 2020 en 2021 – geschat op $14 miljard per jaar. (ReFed, 2022)

Statistieken over technologie voor restaurants

Statistieken over technologie voor restaurants
De IT-budgetten zijn sinds de pandemie verdubbeld.

Horecaondernemers raken steeds meer gewend aan het idee dat technologie voor restaurants meer inhoudt dan alleen maar bezorgapps en kassasystemen, en dat nieuwe tools het rendement kunnen verhogen.

In 2024 verwachten we nog meer automatisering en een beter gebruik van business intelligence om de ervaring van de klant te verbeteren.

 • De IT-budgetten van restaurants zijn sinds de pandemie verdubbeld en vertegenwoordigen nu 7%-10% van de omzet. (Bank of America, 2023)
 • 54% van de restaurants is van plan om in 2024 meer uit te geven aan technologie. (Square, 2024)
 • In een andere enquête gaf 46% van de respondenten aan dat business intelligence de belangrijkste technologische investering zal zijn in 2024. (Restaurant365, 2024)
 • Voor 46% van de uitbaters is een reserveringssysteem een van de prioriteiten voor 2024, een stijging van 10% sinds het jaar ervoor. (Toast, 2023)
 • POS-systemen blijven van essentieel belang voor restaurants. 84% van de horecaondernemers is van plan om nieuwe functies toe te voegen aan de huidige systemen. De twee meest gevraagde toepassingen zijn zelfbedieningsopties en gegevens om meer inzicht te de voorkeuren van de klanten, met respectievelijk 85% en 83%. (Hospitality Tech, 2023)
 • 76% van de uitbaters zegt dat technologische systemen hen een competitieve meerwaarde bieden. (National Restaurant Association, 2024)
 • 40% van de restauranthouders met meer dan drie vestigingen zag het rendement toenemen als gevolg van investeringen in automatisering. (Square, 2024)
 • 21% van de restaurants verwerkte meer technologische middelen in hun restaurant omwille van de hogere kosten. (National Restaurant Association, 2023)
 • 89% van de restaurants geeft aan dat ze momenteel AI-tools gebruiken in de back-of house. Ook de automatisering van administratieve taken neemt toe: 70% geeft aan dat ze de loonadministratie hebben geautomatiseerd, 65% de boekhouding en 65% het voorraadbeheer. (Touchbistro, 2024)
 • 83% van de restaurants accepteert naast contant geld en betaalkaart ook mobiel betalen als betaalmiddel. (Hospitality Tech, 2023)
 • Er wordt verwacht dat het beheer van meerdere servicekanalen een van de grootste knelpunten zal zijn voor 24% van de restauranthouders. (Toast, 2023)

Statistieken over klantvoorkeuren

Statistieken over klantvoorkeuren
Slechts 13% van de respondenten bestelt liever via externe apps.

Wanneer we het over technologie voor restaurants hebben, ligt de nadruk vaak op de uitbaters: in welke systemen ze investeren en waar ze tekortschieten.

Maar welke systemen verkiezen de klanten van restaurants eigenlijk en voelen ze zich daar goed bij?

Dit is wat we hebben ontdekt.

 • QR-betalingen worden steeds populairder, maar 72% van de volwassenen gebruikt liever contactloze of mobiele betaalopties. (National Restaurant Association, 2023)
 • Bij het bestellen geeft 71% van de klanten aan dat ze dit liever rechtstreeks bij het restaurant doen dan via externe bezorgapps. (Hospitality Tech, 2023)
 • Een andere studie leverde dezelfde resultaten op: 40% van de klanten gebruikt het liefst de website van het restaurant, terwijl slechts 13% liever externe apps of websites gebruikt. (Deloitte, 2023)
 • Volgens nog een andere enquête zou 55% van de bezorgingsklanten liever rechtstreeks bij het restaurant bestellen. (National Restaurant Association, 2023)
 • Hoe klanten eten bestellen is vooral afhankelijk van hun leeftijd. Telefonisch bestellen is favoriet bij oudere klanten: 47% van de boomers en 38% van Gen X, en slechts 22% van de millennials en 24% van Gen Z. Het omgekeerde geldt voor bestellen via apps, wat de favoriete manier is bij 27% van de millennials en Gen Z, tegenover 11% van Gen X en 4% van de boomers. (Touchbistro 2023)
 • Voor 55% van de klanten is de telefoon ook de favoriete manier om klachten te melden. De voorkeur voor digitale middelen zoals chats en sms’jes steeg echter van 20% in 2021 naar 27% in 2023, terwijl de voorkeur voor de telefoon daalde. (Deloitte, 2023)
 • De opkomst van digitale kanalen wordt bevestigd in een ander rapport: 42% van de klanten heeft de voorkeur voor digitale kanalen om reserveringen te maken, 8% meer dan het jaar daarvoor. (Square, 2024)
 • In een klantenenquête uit 2023, waarin gevraagd werd naar de technologieën die de grootste impact hebben op de keuze van een restaurant, kwamen drie antwoorden met 71% op de eerste plaats: betrouwbare en veilige Wi-Fi, online reserveringen en de mogelijkheid om vooraf menu’s en voedingsinformatie te bekijken. (Hospitality Tech, 2023)
 • De consument raakt steeds meer vertrouwd met het idee om eten te laten bezorgen door drones of zelfrijdende auto’s: 47% zegt dat ze in 2023 zouden bestellen bij een restaurant met dit soort bezorging, tegenover 44% in 2021. (Deloitte, 2023)
 • Toen hen werd gevraagd welke mobiele apps ze gebruikten, koos 57% van de respondenten voor bezorgapps, terwijl slechts 41% aangaf apps van restaurants te gebruiken. (Hospitality Tech, 2023)

Marketingstatistieken

Marketingstatistieken
Restauranthouders vinden het zeer belangrijk om hun klanten te begrijpen en met hen in contact te komen.

Restauranthouders zijn zich bewust van één simpel feit: als ze de interesse van klanten willen wekken, moeten ze hen geven wat ze willen. Als ze willen weten wat klanten precies willen, moeten ze toegang hebben tot gegevens die gegenereerd worden door de tech stack van het restaurant.

 • 39% van de restaurants is van plan om bedrijfsgegevens te gebruiken om meer inzicht te krijgen in wat klanten willen, terwijl 38% marketingprogramma’s wil gebruiken om meer betrokkenheid te creëren. (Square, 2024)
 • 38,50% van de uitbaters is van plan om meer te investeren in getrouwheidsprogramma’s en marketingplatforms. (Restaurant365, 2024)
 • E-mail is het favoriete communicatiekanaal voor 50% van de klanten. (TouchBistro, 2023)
 • 85% van de ondernemers gebruikt POS-gegevens om via sms of e-mail te communiceren met klanten, terwijl 60% ze gebruikt voor hun getrouwheidsprogramma’s. (Hospitality Tech, 2023)
 • 81% van de consumenten geeft aan dat ze zouden deelnemen aan een getrouwheidsprogramma wanneer een door hen regelmatig bezocht restaurant dit zou aanbieden. (National Restaurant Association, 2024)
 • 78% van de gasten wil graag kortingen ontvangen in het kader van een getrouwheidsprogramma van restaurants of hotels. (Hospitality Tech, 2023)
 • Voor 42% van de restaurants zijn beloningsprogramma’s de beste manier om meer trouwe klanten te krijgen. Voor 35% zijn dat sociale media en websites. (Square, 2024)

Sociale mediastatistieken

Sociale mediastatistieken
90% van de klanten zoekt online naar informatie over restaurants voor ze er gaan eten.

Hoewel mond-tot-mondreclame nog steeds de belangrijkste manier is waarop mensen kennismaken met een restaurant, zoekt men daarna bijna altijd online naar meer informatie.

 • Mond-tot-mondreclame is nog steeds de belangrijkste manier waarop klanten restaurants ontdekken: 54% tegenover 44% van sociale media. (Hospitality Tech, 2023)
 • 90% van de klanten zoekt online naar informatie over een restaurant voordat ze er gaan eten. (Zipdo, 2024)
 • 57,2% van de klanten leest online recensies om meer informatie te vinden, terwijl 37% de sociale media van het restaurant bekijkt. (Pymnts, 2023)
 • Sociale media is een geweldige manier om mensen door te verwijzen naar de website van een restaurant: nadat ze de inhoud op sociale media hebben gezien, gaat 32% van de bezoekers direct naar de website.
 • Restaurants die video’s gebruiken op sociale media zien het engagement met 33% toenemen. (Gitnux, 2024)

Franchisestatistieken

Franchisestatistieken
Het QSR-segment is het grootste en snelst groeiende segment.

Franchising in de horeca doet het ontzettend goed en vertegenwoordigt 25% van alle franchisebedrijven.

 • Ongeveer 33% van de franchisevestigingen in de VS vallen in het horecasegment, goed voor bijna 60% van de werkgelegenheid in franchise. (Franchise Direct, 2023)
 • 25% van de horecafranchises zijn fastfoodrestaurants. (Franchise Direct, 2023)
 • Na een moeilijk 2022 zullen QSR’s het snelst groeiende segment in de franchisesector zijn, met bijna 200.000 vestigingen in de VS. (IFA, 2023)
 • Alleen al het QSR-segment is goed voor 45,3% van de werkgelegenheid in de franchisesector. (IFA, 2023)
 • Globaal gezien heeft het franchisesegment van de horeca in de VS (zowel QSR als full-service) zich hersteld en overtreft het de niveaus van vóór de pandemie met betrekking tot het aantal vestigingen en werknemers. (IFA, 2023)

Arbeidsstatistieken

Arbeidsstatistieken
50% van de restauranthouders is van plan om te investeren in stimulansen voor front-of-house medewerkers.

De tewerkstelling groeide echter in de loop van 2023 en bereikte uiteindelijk hetzelfde niveau als in februari 2020.

 • In 2023 meldde 82% van de Amerikaanse restauranthouders dat ze te kampen hadden met een personeelstekort, een daling ten opzichte van 97% in 2022. (Touchbistro, 2024)
 • Voor 27% van de horecaondernemers vormt de werving en het behoud van werknemers de grootste uitdaging in 2024. (National Restaurant Association, 2024)
 • Aan het einde van 2023 telde de Amerikaanse horeca 15,5 miljoen banen, evenveel als net voor de pandemie. Naar verwachting zal het aantal banen in 2032 16,9 miljoen bedragen. (National Restaurant Association, 2024)
 • De banen zijn echter niet gelijk verdeeld over de verschillende segmenten. Er blijven bijna 250.000 banen verloren gaan in full-service restaurants, maar in het QSR en fast casual segment zijn er ten opzichte van de periode vóór de pandemie meer dan 100.000 banen bijgekomen. (National Restaurant Association, 2024)
 • 25% van de uitbaters zegt dat ze in hun segment in 2024 vaker een beroep zullen doen op tijdelijke arbeidskrachten om de wisselende drukte door de week het hoofd te kunnen bieden. (National Restaurant Association, 2024)
 • 50% van de restauranthouders is van plan om in 2024 te investeren in stimulansen voor front-of-house medewerkers. (Restaurant365, 2024)
 • In 2022 en 2023 groeide het aantal specifieke zoektermen op websites van restaurants die duidelijk wijzen op de groeiende aandacht voor het welzijn van het personeel: “betaald verlof:” +386%; “betaalde vakantie:” +175%; “gezondheidszorg:” +100%; ” mentale gezondheid:” +53%. (BentoBox, 2023)

Conclusie

2023 was een heftig jaar voor restauranthouders. Op het vlak van kosten en inkomsten brachten de gegevens drie belangrijke trends aan het licht:

 • De meeste restaurants verhoogden hun prijzen, maar konden daarmee de impact van de stijgende food cost niet volledig compenseren, waardoor de winst daalde.
 • De consument gaf meer uit aan uit eten gaan dan in de twee voorgaande jaren, maar wordt zich door de inflatie ook meer bewust van de prijzen. De fastfood- en fast-casualsegmenten hebben dan ook meer van deze groei geprofiteerd dan full-service restaurants.
 • Het personeelstekort hield aan, hoewel veel ondernemers een verbetering zagen ten opzichte van 2022. Om personeel aan te trekken en te behouden, moesten restaurants hogere lonen en meer extra’s bieden, wat eveneens heeft bijgedragen aan de stijging van de bedrijfslasten.

Het verhogen van de prijzen was echter niet de enige reactie (en zou dat ook niet mogen zijn). Ondernemers hebben hun bedrijfsvoering op allerlei manieren aangepast, onder meer door

 • Meer te investeren in technologie (en dit ook in 2024 te blijven doen).
 • Digitale tools te gebruiken die de taken in de front- en back-of-house automatiseren.
 • Gegevens te gebruiken om aantrekkelijkere marketingcampagnes en getrouwheidsprogramma’s te creëren.
 • Van leverancier te veranderen, andere ingrediënten te gebruiken of zelfs items van het menu te schrappen om de food cost te verlagen.
 • Meer te investeren in het welzijn van werknemers.

Ondanks dit alles heerst het gevoel dat de sector het nog steeds moeilijk heeft. Maar mogelijk is het ergste voorbij. 80% van de ondernemers (vooral in fastfood en casual dining) geeft aan dat ze zich, in vergelijking met een jaar geleden, optimistischer voelen over de toekomst van hun bedrijf (Square, 2024).

Hieronder volgen de 4 adviezen om te slagen in 2024:

4 adviezen 2024
Automatiseer, analyseer, beperk verspilling en geef prioriteit aan rechtstreekse bestellingen.
 • Meer automatiseren: van de voorraad tot reserveringen en de loonadministratie, er is bijna niets dat niet geautomatiseerd kan worden, op zijn minst op een bepaald niveau.
 • Gebruik gegevens om erachter te komen wat je klanten echt willen of niet willen. Deze informatie zal het bedrijf op allerlei manieren ten goede komen: lagere food cost, betere reclamecampagnes en interessantere getrouwheidsprogramma’s.
 • Controleer en beperk voedselverspilling door de inkoop, het voorraadbeheer en de menuplanning te optimaliseren.
 • Promoot je eigen bestelkanaal. Als ze kunnen kiezen, bestellen klanten namelijk het liefst rechtstreeks bij hun favoriete restaurants. Een digitaal bestelkanaal implementeren is essentieel om de efficiëntie te verhogen, gegevens over klanten te verzamelen en de getrouwheidsprogramma’s te verbeteren.

Klaar om je BoH-processen te digitaliseren?

Apicbase is een beheerprogramma voor horecabedrijven. Ontdek een innovatief systeem om verspilling te voorkomen en de winstmarges in je restaurant of cateringbedrijf met meerdere vestigingen te vergroten.

Vergelijkbare artikelen

Neem controle over ops,
kosten laag en kwaliteit hoog houden